Protocol Verantwoord Zwemmen voor banenzwemmers in Zwembad De Krommerijn

In verband met het in omloop zijnde COVID-19 virus, volgen wij het Protocol Verantwoord Zwemmen dat is opgesteld door de samenwerkende partijen in de zwembadbranche.

Voor het banenzwemmen is het niet nodig om te reserveren. Zoals gebruikelijk kun je in principe dus binnen de openingstijden op elk moment starten. Mocht het onverhoopt te druk zijn in het bad dan bestaat de kans dat je moet wachten tot je naar binnen mag. Op basis van de bezoekersaantallen van de afgelopen jaren verwachten we echter dat de kans daarop klein is.

Tijdens het banenwemmen moet ook in het water waar mogelijk afstand worden gehouden, maar indien nodig voor een normaal verloop van het zwemmen is het toegestaan binnen 1,5 meter van elkaar te komen. Het is dus niet de bedoeling om elkaar actief te benaderen. Houd, zeker in deze tijd, rekening met anderen!

Onderstaand volgen in detail de regels die gelden in en om het zwembad. Kort samengevat zijn deze:

 • Kom niet zwemmen als je COVID-19 gerelateerde klachten hebt;
 • Volg de algemeen aanbevolen hygiëne maatregelen;
 • Houd je buiten het water aan het 1,5 meter afstandsprotocol;
 • Volg de routing en de aanwijzingen van de medewerkers.

Algemene veiligheid en hygiëneregels

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 10 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 • Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Houd (buiten het water) 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling en kinderen tot en met 12 jaar tot volwassenen);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet;
 • Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.

Overige regels in en om het zwembad

 • Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers op. Door omstandigheden of nieuwe inzichten kunnen deze mogelijk afwijken van dit protocol;
 • Houd je in en om het zwembad (met uitzondering van in het water) aan het afstandsprotocol. Door het creëren van looproutes etc. hebben wij hiervoor de voorwaarden geschapen, maar het blijft de verantwoordelijkheid van de zwemmer om zich hieraan te houden en rekening te houden met andere zwemmers, medewerkers en bezoekers;
 • In het zwembad is met pijlen en diagrammen de routing aangegeven. Neem hier kennis van.
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst (station naast tweede schuifdeur);
 • Volg de looproute in de hal naar de receptie en daarna naar kleedkamers;
 • Alle groeps- (maximaal 6 zwemmers) en individuele kleedruimtes zijn open:
 • Kleding niet laten hangen in kleedruimtes – meenemen in meegenomen tas naar zwemzaal en daar neerleggen op de hiervoor aangewezen en vrije plekken (kluisjes kunnen niet worden gebruikt). Geen straatschoeisel in de zwemzaal;
 • Toegang zwemzaal via de douches;
 • Geen vaste looproutes in de zwemzaal;
 • Verlaat direct na het zwemmen het zwembad;
 • Er kan kort gedoucht worden onder een beperkt aantal douches;
 • Verlaat de kleedruimte zo spoedig mogelijk via de met pijlen aangegeven looproute;
 • Verlaat het complex buitenom via de gele draaideur;